Kobling av studenter og næringsliv i Midt-Norge

Mange av de klokeste hodene studerer i Trondheim, men jobber i Oslo. Hvorfor?

Studenter har mye å bidra med og er sultne på relevant arbeidserfaring. Midtnorsk næringsliv gjør mye spennende, men dessverre er studentene i for liten grad kjent med hvilke muligheter som finnes.

Med disse arbeidshypotesene har vi sammen med SpareBank 1 SMNKverva AS og Junior Consulting utforsket videre og utarbeidet en rapport som ser på koblingen mellom studenter og næringsliv i regionen.

Her peker vi blant annet på:
- At midtnorsk næringsliv må bli mer synlig 💡
- At det er behov for et større tilbud av relevant arbeidserfaring til studenter 💼
- Hvordan NTNU og næringslivet sitt samspill kan bli enda sterkere enn det er i dag 💪
- Viktigheten av et faglig og sosialt nettverk for unge arbeidstakere 🤝

I rapporten trekker vi frem utvalgte tiltak vi mener kan bidra positivt. Rapporten kan du laste ned under: