Vi gjør studentrekruttering enklere.

Kom i kontakt med oss i dag dersom din bedrift ønsker rekruttere studenter på en enkel og effektiv måte.

Kontakt oss i dag

Vi hjelper med å:

Definere prosjekter studenter kan jobbe med i din bedrift.
Lyse ut stillinger og finne aktuelle kandidater.
Gjennomføre førstegangsintervjuer.
Tilrettelegge for god opplæring og oppfølging.