StudMatch er til for at man lettest mulig kan komme i kontakt med de RIKTIGE studentene

Studenter er en av Norges dårligst utnyttede ressurser. Studenter sitter på kompetanse som kan brukes til å løse arbeidsoppgaver for en rekke ulike bedrifter. Til tross for dette blir de i svært liten grad tatt i bruk av næringslivet. Les en kort oppsummering av hva vi gjør her: