Vi gjør studentrekruttering enklere.

Kom i kontakt med oss i dag dersom din bedrift ønsker rekruttere studenter på en enkel og effektiv måte.

Kontakt oss

Fyll ut litt informasjon om deres bedrift så vi får en større forståelse for hva det er dere gjør og hvilke behov dere har.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Vi hjelper med å:

Definere prosjekter studenter kan jobbe med i din bedrift.
Lyse ut stillinger og finne aktuelle kandidater.
Gjennomføre og fasilitere intervjuer.
Tilrettelegge for god opplæring og oppfølging.