Rapporter

Internshipanalysen 2022

Det er flere og flere bedrifter som tilbyr internships til studenter, men hva er egentlig det ideelle internshipet? Innholdet i et internship er mulig å måle i alt fra kvaliteten på arbeidsoppgavene til vurderingen av oppfølgingen. Vi ønsket å finne ut av hva studenter verdsetter mest i et godt internship, slik at flere bedrifter kan tilby gode og tilpassede internship til norske studenter.

I analysen kommer det blant annet frem:

  • Det finnes flere studenter som ønsker relevant arbeid enn bedrifter som tilbyr dette
  • Brannsjeinnsikt og reell arbeidserfaring er de viktigste årsakene til at studenter søker internships
  • Studenter ønsker å få ansvar og bli utfordret, samtidig som de vektlegger god oppfølging underveis
  • Kvaliteten på arbeidsoppgavene har mye å si for helhetsinntrykket av et internship

Interessert i å lese hele? Legg igjen e-posten din under så kan du få den tilsendt

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Last ned rapporten her

Kobling av studenter og næringsliv i Midt-Norge

Mange av de klokeste hodene studerer i Trondheim, men jobber i Oslo. Hvorfor? Studenter har mye å bidra med og er sultne på relevant arbeidserfaring. Midtnorsk næringsliv gjør mye spennende, men dessverre er studentene i for liten grad kjent med hvilke muligheter som finnes.

Med disse arbeidshypotesene har vi sammen med SpareBank 1 SMN, Kverva AS og Junior Consulting utforsket videre og utarbeidet en rapport som ser på koblingen mellom studenter og næringsliv i regionen. Her peker vi blant annet på:

  • At midtnorsk næringsliv må bli mer synlig
  • At det er behov for et større tilbud av relevant arbeidserfaring til studenter
  • Hvordan NTNU og næringslivet sitt samspill kan bli enda sterkere enn det er i dag
  • Viktigheten av et faglig og sosialt nettverk for unge arbeidstakere

I rapporten trekker vi frem utvalgte tiltak vi mener kan bidra positivt. Rapporten kan du laste ned under:

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Last ned rapporten her