Rapporter📝

Internshipanalysen 2022

Det er flere og flere bedrifter som tilbyr internships til studenter, men hva er egentlig det ideelle internshipet? Innholdet i et internship er mulig å måle i alt fra kvaliteten på arbeidsoppgavene til vurderingen av oppfølgingen. Vi ønsket å finne ut av hva studenter verdsetter mest i et godt internship, slik at flere bedrifter kan tilby gode og tilpassede internship til norske studenter.

I analysen kommer det blant annet frem:

  • Det finnes flere studenter som ønsker relevant arbeid enn bedrifter som tilbyr dette🎓
  • Brannsjeinnsikt og reell arbeidserfaring er de viktigste årsakene til at studenter søker internships🔎
  • Studenter ønsker å få ansvar og bli utfordret, samtidig som de vektlegger god oppfølging underveis⭐
  • Kvaliteten på arbeidsoppgavene har mye å si for helhetsinntrykket av et internship👍

Du kan få tilsendt rapporten ved å legge igjen din e-postadresse under:

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Last ned rapporten her

Kobling av studenter og næringsliv i Midt-Norge

Mange av de klokeste hodene studerer i Trondheim, men jobber i Oslo. Hvorfor? Studenter har mye å bidra med og er sultne på relevant arbeidserfaring. Midtnorsk næringsliv gjør mye spennende, men dessverre er studentene i for liten grad kjent med hvilke muligheter som finnes.

Med disse arbeidshypotesene har vi sammen med SpareBank 1 SMN, Kverva AS og Junior Consulting utforsket videre og utarbeidet en rapport som ser på koblingen mellom studenter og næringsliv i regionen. Her peker vi blant annet på:

  • At midtnorsk næringsliv må bli mer synlig 💡
  • At det er behov for et større tilbud av relevant arbeidserfaring til studenter 💼
  • Hvordan NTNU og næringslivet sitt samspill kan bli enda sterkere enn det er i dag 💪
  • Viktigheten av et faglig og sosialt nettverk for unge arbeidstakere 🤝

I rapporten trekker vi frem utvalgte tiltak vi mener kan bidra positivt. Rapporten kan du laste ned under:

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Last ned rapporten her